I Stockholm finns ett brev, order skrivet av Yankel till sin syster Sarah som emigrerat till Amerika. Brevet är daterat 1931 i Vilna och beskriver en promenad genom staden. Det börjar i Bernadinerparken. Vi fick pengar av Litauiska ambassaden och Litauens kulturinstitut för att följa Yankels fotspår i Vilna. Vi reste dit och samlade intryck […]

Read more